Da li znaš
da je Maslačak
najbolji prikaz
životnih ciklusa
u prirodi i
života inače?
Kada nešto
umire
Nešto novo
mora da se rodi
Tako i on zatvori
svoj zlaćani cvet
i dostojanstveno
čeka na promene
i na neki drugačiji
Svet
Zatvori svoj cvet
da bi ga otvorio
u novom ciklusu
ponovo
Ali tada je potpuno
drugačiji i ima
sasvim novu
životnu priču
sebi svojstvenu
i ničemu sličnu
Budi kao Maslačak
Otvori se
Menjaj se
Ne boj se

Autor ilustracije: Tijana Petrović 🎨 ❣️