Možda se
pitaš šta
treba da
predstavlja
tvoje Cveće
i čime to
treba da ga
zalivaš
A kada bi se
samo malo
okrenula
Sebi
Shvatila bi
da je sve ono
što si ti
tvoje Cveće
i da treba da
ga zalivaš
Svim onim
što je je u tebi
Ali ako odeš
Od sebe,
ko će ga zalivati?