Iako ti
svi govore
da si slaba
da ne možeš
Sama protiv
njega
Protiv svih
i da treba da
odustaneš
I ako ti se
nekad čini
da su svi
odustali od
tebe
Ja nisam
I nikada neću
Nisam ni sada
I zato sam došla
da te podsetim
Da ni ti nikada
Ne odustaješ
od Sebe
Jer u teškim
vremenima
A i onim lakim
Jedino to
"Sebe" i imaš
I nije samoljublje
Ljubav prema
Sebi
To je snaga
I šansa
I to je spasenje
I život
Ljubav prema
Sebi si Ti
I tvoja snaga si
Ti 💛